Qinopraktik fördjupning

Grundprinciper och filosofi

Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, fysisk- & psykisk hälsa/ohälsa och nervsystemet bildar en helhet. Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t. ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra. Till exempel, en funktionstörning (t ex haltning efter en fotledsstukning) kan leda till en förändring av den muskulära balansen, vilket orsakar en strukturell störning, som i sin tur kan leda till smärta, och vice versa.

En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma). Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) - en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression. Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar hur kroppen reagerar på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc

Upper- och Lower Cross

Människan föds med olika slags muskler, där t ex posturala muskler ska upprätthålla vår posturalitet (hållning) och inhibitoriska muskler ska stänga av.

En obalans, eller rubbning mellan dessa två grupper leder till en så kallad ”muskulär obalans”. Det uppstår framför allt två syndrom i kroppen.

Upper- och Lower Cross Syndrom

Obalans i muskulatur, nerver och ”insignalerna till hjärnan” skapar problem med lederna, främst i ryggraden, vilken är den struktur som de vanligaste smärtsymtomen härstammar ifrån. En som talat om vikten av väl fungerande leder var Hippokrates, som 400 f.Kr. ansåg också att rörelseinskränkning leder till energiblockeringar vilket leder till bl a smärta och obehag.

Hjärnans arbete - självläkning

QINOpraktikterapeuterna arbetar framför allt med hjärnans kontakt med muskler och organ.

Tänk dig att du slår om en strömbrytare, en signal går då via en ledning till en lampa som tänds. Om lampan inte tänds har ett av två problem antagligen uppstått. Antingen är lampan trasig eller så går signalerna inte fram. I vår kropp är strömbrytaren din hjärna och lampan dina muskler, inre organ eller körtlar. Om musklerna inte svarar på signalen är det troligen fel antingen i muskeln eller i signalen. Detta leder till en muskulär obalans vilket, så småningom leder till att smärta uppstår.

Läkning kommer som sagt. En del av läkningen är att få personen att förstå hur viktig hans/hennes roll i processen är, hur man påverkar sin läkning negativt eller positivt.

Syfte med behandlingen

Behandlingen syftar till att aktivera den egna självläkande kraften genom att starta en läkningsprocess som ska reparera skadan.

En QINOpraktikterapeut ger inga generella behandlingar, utan all behandling skall vara motiverad av en diagnostiserad obalans; fysisk eller psykisk.

För att detta ska kunna ske måste hjärnan ha kontakt med t ex muskulaturen. Om inte denna kontakt finns så spelar det inte så stor roll om vi tränar muskeln eller inte. Innan vi påbörjar en rehabilitering eller uppnår en smärtfri vardag måste hjärnan ha kontakt med alla muskler kring leden, annars uppstår en obalans.

Behandlingstekniker:

De behandlingsmetoder som används är alla hämtade från: Osteopati, Kinesiologi, Kiropraktik, Naprapati och Massageterapi. En diplomerad QINOpraktikterapeut använder följande behandlingstekniker:

A. Soft tissue-teknik: Innefattar olika metoder: massageterapi, triggerpunktsbehandling, olika former av stretching samt diverse kinesiologiska tekniker.

B. ”Vertebral korrektion”: Olika sätt att med mycket mjuka rörelser öka rörligheten i främst ryggradens leder.Detta är ej att förknippas med Kiropraktikens vanligaste teknik: manipulation (high velocity, low amplitude) där en kavitering uppstår.. Vi arbetar också med olika mobiliseringstekniker från t ex Kinesiologin (AppliedKinesiology).

C. Kraniosacral- och kraniell Osteopati och Kinesiologi: Återställande av rörligheten i kraniets suturer (sömmar). En stor del av QINOpraktiken är den aktiva behandlingen, där patienten aktivt är deltagande i behandling och tar eget ansvar för sitt problem och rehabilitering. Patienterna får hemövningar och allmänna råd som är individanpassat för deras specifika problem.

Välkommen!
Liselott Davidsson, Dipl. QINOpraktikterapeupt