Tandvård

Vi är specialutbildade på flera olika områden inom tandvård och hjälper dig bland annat med:

Frisktandvård

För oss innebär frisktandvård en tandvård som hjälper dig att hålla dig frisk i hela kroppen. Detta innebär att bevara och stötta kroppens självläkande krafter, som vi anser inte fått tillräcklig stor roll inom vården. 

Vi hjälper dig att lägga upp Din egen långsiktiga plan, baserad på din hälsa, din risk för ohälsa, hur du vill må framöver och inte minst tid, kostnad och eventuellt finansieringshjälp för detta. Vi planerar tillsammans med dig även hur ofta och på vilket sätt detta behöver följas upp. Vi tar med hela kroppens behov i detta. Hos oss kan du oftast även köpa de produkter du behöver.

Vi baserar våra behandlingsprinciper på Humanekologisk Balans mellan Näringsmässiga, Fysiska och Mentala faktorer.

Läs mer

Estetisk tandvård

Egna friska starka tänder i en frisk kropp. Estetik är en viktig hälsofaktor. Detta väger vi in i all behandling. Vi anser dock att det är viktigt att bibehålla den flytande gränsen mellan Estetik och Kosmetik! Estetik är att göra vackra tänder när behovet finns utan att göra åverkan som inte kan återställas. Kosmetik innebär för oss att man förstör hälsan för att uppnå en vacker yta.

Zirconium implantat

ZrO2 (Zirkoniumdioxid) är en hård och stark keram som använts för broar och implantat i 35 år. Det är helt inert och påverkar inte kroppen. Det är svårbearbetat och ställer stora krav på tillverkare, kirurger, tandläkare och tandtekniker. Detta innebär att det är kostsamt. Idag kan vi använda det i alla tillämpningar istället för metallegeringar. 

Läs mer

Allmäntandvård

Vi utför all slags tandvård för alla åldrar. Vår grundläggande filosofi är att varsamt spara och bevara. Men det är samtidigt viktigt att stoppa sjukdom och infektioner från att orsaka andra besvär i kroppen. Metaller kan vi helt undvika. Rotfyllningar rekommenderar vi inte.

Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla är något som många har gemensamt. Vi hjälper dig på ett lugnt och instruktivt sätt att klara av den vård du behöver. Därmed försvinner problemet oftast av sig själv! Vi använder metoder som information, lugn, smärtfrihet, Akupunktur (NADA), och enkel KBT. Du vet oftast själv vad Du behöver.

Tillsammans löser vi dina tandvårdsbehov så du slipper vara orolig framöver.

Munhygien

En god munhygien och en bra bakteriebalans i munhåla-mage-tarm är nyckeln till en långsiktig hälsa. Det är ett långsiktigt arbete att bygga upp detta. Balansen kan lätt försämras av dålig kosthållning, mediciner och stress. 

Obalans leder vanligen till inflammation då kroppen måste gå in och arbeta med immunförsvaret, med hjälp av att starta inflammation. Vid balans reder systemen sig själva. 

En mun - mage - tarm med inflammationer visar sig i allt fler undersökningar ha samband med systemsjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och diabetes. 

Tandhygienist

En mun med inflammationer visar sig i allt fler undersökningar ha samband med systemsjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och diabetes. God munhygien och bra bakterier i munhåla-mage-tarm är nyckeln till en långsiktig hälsa. Det är ett långsiktigt arbete att bygga upp detta. Balansen kan lätt försämras av dålig kosthållning, mediciner och stress.

Minimalt invasiv tandvård

Skadar så lite som möjligt. Tandlagningar utför vi med minimal åverkan på tanden. Smärta är kroppens/tandens signal om att den skadas och leder alltid till en grad av inflammation. Därför undviker vi helst att slipa bort tandytor för att göra Keramiska kronor, inlägg och fasader. Det finns en risk att tandpulpan inte klarar inflammationen viket medför att tanden senare behöver rotfyllas eller tas bort. 

Material

Vi använder material som är beprövade och används av de flesta tandläkare med holistisk inriktning i världen. Vi följer självklart även Tandhälsoförbundets rekommendationer. Vi testar extra känsliga patienter för att veta mer om vilka material som just den personen kan ha.  

Rotfyllningar

Jag undviker att utföra rotfyllningar. Efter att ha studerat tillgänglig forskning har jag efter många års rotfyllande kommit fram till att tänder som rotfyllts efter infektion har visat sig innehålla anaeroba bakterier i rötternas väggar. Väggarna är uppbyggda av massor av tunna så kallade dentinkanaler där bakterierna trivs bra. De är sammanlagt flera mil i en tand. Bakterierna vill ha en syrefattig miljö och lever gott i kanalerna men producerar samtidigt toxiner som passerar ut i kroppen, ut i fascian där de flödar fritt och ger immunreaktioner. Kroppen arbetar sedan med att samla upp och ta hand om dessa med hjälp av immunsystemet och levern. De utgör en belastning på immunförsvaret som har mer eller mindre fullt upp av andra virus, bakterier och gifter. Alltför hög belastning tycks på känsliga personer kunna ha samband med många immunbristsjukdomar.

I dagsläget finns det ingen metod som kan sterilisera dessa dentinkanaler. Vi avråder därför våra patienter från att göra rotfyllningar. Men det är samtidigt viktigt att förstå att vissa patienter kan klara sig utan symtom trots rotfyllda tänder. Troligen beror detta på ett starkt försvar och ett bra liv i balans. 

Man kan också tänka sig att en tand vars tandpulpa dött utan infektion, som vid t.ex. ett slag, kan rotfyllas utan att dentinkanalerna infekteras. Och så länge inga bakterier infekterar den ”främmande kroppen” så borde den enligt detta synsätt vara harmlös.

I de fall som patienten ändå vill ha en tand rotfylld och kvar i munnen så remitterar vi till annan tandläkare för detta.

Amalgam

Amalgam=legering. Att blanda metallpulver med en vid rumstemperatur flytande metall innebar en halvflytande formbar deg som man kunde stoppa i tänder där den sedan ”stelnade”. Denna fyllning har räddat många tänder genom åren men samtidigt förgiftat människan som hade tanden i sin mun. Amalgam innehåller 50% kvicksilver som avges långsamt i gasform. Största upptaget sker genom inandning, men även via magen och tarmen. C:a 50% av upptaget lagras i olika delar av kroppen, resten utsöndras via lever, njurar, huden och lungorna.

Det visades redan på 80-talet att kroppen lagrar kvicksilver i hjärnan och njurarna i samma proportion som antalet amalgamytor i munnen. Samtidigt med detta framhöll dock förespråkarna för amalgam att vi ändå fick i oss en hel del från maten, främst (rov-)fisk. Vilket inte är ett argument för att göra amalgamfyllningar men ändå bra att tänka på för ett balanserat tankesätt.

Sedan 2009 blev det förbjudet att använda amalgam i Sverige. Men det är konstigt nog fortfarande tillåtet att använda i vissa länder inom EU. 

Jag slutade helt använda amalgam 24 år tidigare (1985). Mitt synsätt har alltid varit att behandla mina patienter så biologiskt som möjligt. Genom åren har allt fler biologiskt anpassade tandvårdsmaterial kommit. Så nu finns ingen anledning att vi skulle behöva använda giftiga material i munnen.

Bör man sanera bort sina amalgamfyllningar? - Om det är den mest hälsobringande åtgärden för den individen – Ja, det finns material som är bättre på alla sätt idag. Alternativt bör man tänka på att stärka kroppens försvar och undvika att gnissla tänder då detta kan öka kvicksilverutsöndringen.

Avgörande är också att innan ta reda på vilket material som kan ersätta fyllningen. Och kostnaden för det hela. Denna avvägning kan vi hjälpa dig med. Men ytterst avgör du själv vilka saker som ger dig bästa balansen i din hälsa. 

TMD/TMJ Käkledsbesvär

”Det är mycket nu – bara att bita ihop”. 

Symtomen är bland annat knäppningar, huvudvärk, nackspärr, bruxism, tandgnissling, tung- och sväljningsbesvär.

Käklederna (Temporo Mandibular Joint) och muskelsystemet som samverkar med dessa samarbetar i ett fantastiskt samspel. Tänderna skickar signaler till hjärnan som styr hur vi belastar dem. Hjärnan får också signaler från andra muskler som behöver stabilitet från huvud/hals/käkar/tunga för att kunna arbeta. Hjärnan skickar blixtsnabbt signaler som styr eller avstyr aktivítet, så att vi till exempel inte överbelastar en känslig tand.

Resten av kroppen påverkar. Alltifrån fötterna till huvudet hänger ihop med hårda och elastiska strukturer via det vi nuförtiden kallar Fascia. 

En mycket vanlig orsak till TMD (Temporal Mandibular (joint) Desease) är om man har ett roterat bäcken. Ryggraden anpassar sig till detta, ryggen blir lite sned upp till nacken, nacken kompenserar för att ögonen skall ligga horisontellt (för balansen), varefter käkmuskler och tunga tvingas att ständigt ligga i aktivitet för att parera. Med höjd spänningsnivå i hela kroppen som resultat.

Försök t.ex. att öppna locket på en svåröppnad glasburk medan du gapar, alltså utan att bita ihop – du använder helt andra muskler. Viktigt att tänka på vid rodd på gymmet.

Om man är stressad är det vanligt att man biter ihop käkarna. Alltså finns även en mycket stark koppling mellan dessa besvär och olika grader av mental obalans.

Behandling: Vi utför avslappande käkmassage som ofta behöver kombineras med balansering av resten av kroppens fysiska och mentala, men även energi- och näringsmässiga behov för långsiktig effekt. Ibland ordinerar vi också enklare träningsprogram i kombination med detta. 

Vi samarbetar även med andra behandlare, ofta våra kursgivare, för att hjälpa så långt det är möjligt.

Sömnapné och snarkning

OSA är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten, kan skapa onödiga påfrestningar på relationerna mellan sovpartners, familjen och på arbetsplatsen.

Vanliga symtom är:

Vi rekommenderar alla våra patienter att träna sin andning. Diafragma- och näsandning med främst metoden som Anders Olsson  utarbetat och förfinat, ”Medveten andning”.