Frisktandvård

Nya rön och ett nytt synsätt om hur din bioflora av bakterier, ”goda och onda”, påverkar din inflammationsgrad i tandkött och i hela kroppen, gör att vi vill ändra vårt sätt att behandla din munhälsa och erbjuda dig en långsiktigt helhetshälsa ”Sund kropp – Frisk mun – Hela livet”

En dold sjukdom i munnen - har du den?

Så många som tre av fyra vuxna drabbas av tandköttsproblem under sin livstid. De vanligaste sjukdomarna är tandlossning och inflammation i tandköttet. Ju tidigare dessa upptäcks och behandlas desto bättre. Det finns mycket du kan göra själv för att förebygga tandlossning.

Det finns många orsaker till tandlossning:
Rökning, stress och sjukdomar som påverkar immunförsvaret, till exempel diabetes, ökar risken, liksom dåliga kostvanor eller otillräcklig munhygien. Risken att drabbas av tandlossning är delvis ärftlig.

Gingivit (tandköttsblödning), lite eller mycket, är en inflammation p.g.a. obalans av den biofilm av bakterier som naturligt finns i din mun, men även i hela matsmältningsorganen framförallt i dina tarmar. Karies är också en påverkan av denna obalans i biofilmen mellan ”goda och onda” bakterier.

Vid undersökning gör vi en riskbedömning av ditt parodontala status och föreslår då ett behandlingsupplägg som ger dig en frisk munhälsa.

Våra viktiga bakterier

Vi har cirka 1-2 kg olika bakterier på oss och i oss. Man brukar förenklat tala om ”goda” och ”onda” bakterier. De goda bakterierna i de olika delarna av mag-tarmkanalen har många olika och viktiga uppgifter. Bland annat hjälper de till att bryta ner maten vi äter och de är också vår första skyddsbarriär mot sjukdomsframkallande mikroorganismer, så kallade patogener. Vidare bidrar de till att immunförsvaret utbildas tidigt i livet och sedan fungerar som det ska. Goda bakterier utgör därmed en stor del av vårt skydd mot onda bakterier och virus. Många av dessa goda bakterier är mjölksyrebakterier.Mjölksyrebakterier är ett samlingsnamn för en grupp mikroorganismer som finns naturligt i olika matvaror som till exempel yoghurt, oliver och syrade grönsaker. Förr i tiden fick vi i oss mycket mjölksyrebakterier, men i dag är vår kost fattig på dessa nyttiga bakterier.

Visste du att...

De flesta bakterier i mikrobiomet/biofilmen orsakar inte sjukdom. Tvärtom är människor beroende av bakterier för att utföra många viktiga funktioner som kroppen inte kan göra själv. Bakterier smälter maten för att skapa näringsämnen för celler, syntetiserar vitaminer, metaboliserar läkemedel, avgiftar cancerframkallande ämnen, stimulerar förnyelsen av celler i tarmslemhinnan, aktiverar och stödjer immunsystemet, vilket skapar en första försvarslinje mot patogener och utveckling av sjukdomar.

Stabilitet och mångfald håller munhålan frisk

Dokumentationen kring mjölksyrebakteriers effekter vid olika orala sjukdomar blir allt starkare. Svante Twetman, som forskat mycket på mjölksyrebakterier för munhälsa, menar att det är dags för tandvården att ta mjölksyrebakterier på allvar.

Vår syn på bakterier har förändrats. Där vi tidigare gjorde allt för att döda bakterier har vi nu börjat förstå att vi behöver dem för att hålla oss friska. En balanserad och stabil bakterieflora är avgörande för att undvika sjukdomar i munhålan.

Inte bara i munhålan, utan överallt i vår kropp finns biofilmer, samhällen av bakterier som utbyter information och bidrar till att hålla oss friska. Men om biofilmen stressas rubbas balansen och mångfalden minskar, vilket leder till sjukdom.

Det är en stressad biofilm – det vill säga obalans i munnens bakterieflora – snarare än förekomsten av specifika bakterier, som orsakar sjukdomar som parodontit. När patogener rubbar balansen leder det till att immunförsvaret aktiveras. Vävnaden kring tänderna blir då inflammerad, vilket efter hand leder till parodontit.

– Patogenerna är startmotorn som drar igång förloppet, därefter tar kroppens inflammatoriska system över processen. Om inflammationen inte stoppas leder den till manifesterad parodontit med nedbrytning av stödvävnad runt tänderna och slutligen också förlust av tänderna, menar Svante Twetman. Inom tandvården bör vi därför sträva efter att skapa en balanserad bakterieflora i munhålan, snarare än att försöka minska antalet patogener. Här kan tillskott av mjölksyrebakterier vara ett alternativ. Mjölksyrebakterier konkurrerar om plats och näring. Dessutom bildar de sannolikt också ett toxin, påverkar pH-värdet och minskar syrastressen.

I dag finns enbart en testad produkt i Sverige men intresset kring mjölksyrebakteriers effekt inom oralhälsa är stort och forskning pågår på flera olika stammar och stamkombinationer såväl i Sverige som runt om i hela världen.

– Mjölksyrebakterier bidrar till att upprätthålla stabiliteten och balansen i mikrofloran och då drar inte startmotorn igång, säger Svante Twetman