Qinopraktik behandling

Vad är QINOpraktik?

En manuell behandlingsform i en kombination av Kiropraktik, Kinesiologi, Osteopati och Massageterapi, som betonar kroppens helhet och självreglerande / självläkande förmåga. Psykisk ohälsa, kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress som leder ofta till olika störningar i våra kroppar.

QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi med en kombination av öster- och västerländsk filosofi, där balans är nyckelordet.


Vi behandlar bland annat:

Så funkar det

Grundprincipen i QINOpraktik behandlingen är att rörelseapparaten, cirkulationen, psykiskt välbefinnande och nervsystemet bildar en helhet.

Funktionsstörningar (störd dynamik i leder, cirkulation, nervfunktion, och inre organ samt hjärnans kommunikation med organ, körtlar och muskler) kan leda till en förändring av den muskulära balansen och senare på vår funktion (muskel) som i sin tur resulterar i en strukturell obalans (leder), vilket kan leda till Smärta.

QINOpraktiken behandlar främst de svaga musklerna, tanken och filosofin kommer från kinesiologins fader, George Goodheart som menade att när vissa muskler är överspända så beror det på att andra muskler är svaga. Agonist – Antagonist.

Bakomliggande faktorer

I och med att vår bas ligger mer åt de österländska synsättet, (som bygger på energi), ser våra behandlingar lite annorlunda ut. Behandlingarna går ut på att hitta de bakomliggande faktorerna till varför en smärta uppstått och inte behandla själva symptomet. Behandlingen är huvudsakligen inriktad på att återställa muskulär balans i eller kring leder och led områden och att skapa normal rörlighet i leder och kroppen som helhet. Ett viktigt moment är också att informera om varför problemet uppstått och vad som måste göras för att korrigera detta. Din förståelse för ditt problem är en enormt stor del av behandlingsstrategin, en aktiv behandlingsstrategi.

Vi som QINOpraktikterapeuter behandlar INTE manifesterade sjukdomstillstånd eller andra obalanser som enligt svensk lagstiftning är förbjuden.

Läkning kommer inifrån

Ett par grundprinciper måste uppfyllas för att läkning ska kunna ske:

1. Människan är en självläkande mekanism, läkning kommer inifrån.
2. Hjärnan måste vara medveten om problemet.
3. Ryggraden måste vara stabil ( i den bor ryggmärgen)

Eftersom detta är teorin/fallet arbetar terapeuten med din kropps självläkande förmåga och den finns i den ”omedvetna” delen av din hjärna (som styr matsmältning, blodflöde, filtrering av blodet osv). Detta innebär att behandlingen ser annorlunda ut. Mycket stor tonvikt läggs på att få hjärnan att förstå att det finns ett problem den ska arbeta med. En behandling/behandlingsserie inleds nästan alltid med att vi skapar balans i bäckenet och bålstabiliteten, sen kan hjärnan oftast själv hitta problemet och lösa det.

Läkningen kommer inifrån dig själv.

”There are no incurable diseases, only incurable people” – Bernie Seigel, cancerforskare

QINOpraktik fördjupning
Meridiankarta

Är du intresserad?

Kontakta Liselott på:
Telefon: 08-94 52 60
Mail: info@farstapraktiken.se

Du kan också läsa mer om QINOpraktik här

Läs artikeln om oss

Öppna artikel

Läs artikeln om oss

Öppna artikel

The feature layout is built with flex, like the hero layout. Don’t like our typesetting? You can update every detail in the typography section of the Style panel.

You can also add spacing between the heading and paragraph, swap a video in for the image, or add a button. Just make sure to drop your button into the div block that contains this content.